Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie

Posted by & filed under .

Zarejestruj się Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Termin i czas trwania: Spotkanie odbędzie się 27 października 2021 r. o godz. 11:00 i potrwa około 90 minut. Formuła spotkania: WEBINARIUM Cel spotkania: Jednostki Samorządu Terytorialnego są coraz częściej ofiarami cyberataków. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną techniki i metody obrony przed zagrożeniami. W części praktycznej wspólnie sprawdzimy, czy antywirus jest dziś wystarczającym zabezpieczeniem. Więcej o Systemie bezpieczeństwa IT dla JST przeczytasz tutaj. Adresaci spotkania: Odbiorcami spotkania są osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Webinarium jest bezpłatne. Program spotkania: Cyberbezpieczeństwo – czy jest się czym martwić? Jak ransomware dostaje się do firm. Czy antywirus jest wystarczającą obroną. Przegląd technik i metod obrony przed cyberzagrożeniami: Ochrona serwerów oraz stacji końcowych, Monitorowani integralności plików, Zarządzanie podatnościami, Zarządzanie konfiguracją i politykami bezpieczeństwa, Ochrona na poziomie DNS, Monitorowanie wycieków, Phishing, Automatyzacja reakcji na zdarzenia. Usługa Atende Security Suite. Pokaz na żywo działania omawianych wcześniej technik i metod obrony przed cyberzagrożeniami. Pokaz na żywo ataku ransomware i obrona przed nim. Prowadzący: Karol Kij – Kierownik Produktu w Dziale Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa Atende S.A. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed spotkaniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie spotkanie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program spotkania taką sesję przewiduje. Spotkanie potrwa około 90 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze spotkania online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Transmisje z posiedzeń rady – co warto wiedzieć

Posted by & filed under .

Zarejestruj się Temat szkolenia: Transmisje z posiedzeń rady – co warto wiedzieć Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 10 listopada 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Na szkoleniu zostaną omówione zarówno praktyczne jak i formalne kwestie dotyczące prowadzenia transmisji na żywo jak i udostępniania nagrań archiwalnych Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do Pracowników Biura Rady oraz informatyków wspierających obsługę sesji. Webinarium jest bezpłatne. Program szkolenia: Formalne aspekty prowadzenia transmisji na żywo. Nagranie archiwalne – jakie mam obowiązki. Transmisja od strony praktycznej. Prowadzący: Michał Kowalczyk – Sputnik Software sp. z o.o. Ma na koncie kilkadziesiąt projektów zrealizowanych na rzecz jednostek sektora publicznego i spółek skarbu państwa. Ekspert w dziedzinie elektronicznego zarządzania dokumentacją i e-legislacji w obszarze prawa miejscowego. Architekt systemu RADNI.INFO. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Obsługa systemu Środki Trwałe (ŚwisTak)

Posted by & filed under .

Zarejestruj się Temat szkolenia: Obsługa systemu Środki Trwałe (ŚwisTak) Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 3 listopada 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę z zakresu wprowadzania środków, amortyzacji oraz ich inwentaryzacji w systemie Środki Trwałe (ŚwisTak). Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w systemie Środki Trwałe (ŚwisTak). Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system Środki Trwałe. Program szkolenia: Wprowadzanie środków trwałych, niskocennych i pozostałych do ewidencji wraz ze składowymi i amortyzacją. Przygotowanie amortyzacji poszczególnych środków. Przygotowanie inwentaryzacji. Praca z raportami. Prowadzący: Bartosz Michałowski – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

ZSI_Urzad.NT – Generowanie i wysyłanie Tytułów wykonawczych

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: ZSI_Urzad.NT – Generowanie i wysyłanie Tytułów wykonawczych Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 20 paźdzernika 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Na szkoleniu zostanie przedstawiona funkcjonalność tytułów wykonawczych w modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT . Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują na modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system ZSI_Urzad.NT Program szkolenia: Różnice w poprzednich, a obecnie obowiązujących TW. Konfigurowanie i edycja danych dla TW. Prezentacja i omówienie generowania i wysyłania TW. Wyjaśnienie i opis rozwiązania możliwych błędów. Prowadzący: Łukasz Tryba – Sputnik Software sp. z o.o. Absolwent Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od 2019 r. związany z spółką Sputnik Software. Obecnie Konsultant ds. Obsługi Klienta. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera Klientów w zakresie obsługi systemu podatkowego  ZSI_Urzad.NT. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 40 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Reorganizacja struktury jednostki, nowi pracownicy i ich prawa w EZD PROTON

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Reorganizacja struktury jednostki, nowi pracownicy i ich prawa w EZD PROTON Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 13 października 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Podczas szkolenia zostanie zaprezentowany sposób reorganizacji struktury jednostki oraz dodawanie nowych pracowników w tym nadawania im uprawnień do pracy w systemie EZD PROTON. Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających systemem zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej czyli min. dla administratorów, sekretarzy. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system EZD PROTON. Program szkolenia: Reorganizacja struktury jednostki. Dodawanie użytkowników i nadawanie uprawnień. Nadawanie praw poprzez profile. Prowadzący: Radosław Mazur – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 40 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Obsługa systemu Koncesje Alkoholowe

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Obsługa systemu Koncesje Alkoholowe Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 6 października 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pokaże sposób obsługi sytemu Koncesje Alkoholowe. Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających systemem od strony merytorycznej. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system Koncesje Alkoholowe. Program szkolenia: Parametryzacja rejonów oraz limitów zezwoleń. Wprowadzanie osób i przedsiębiorców. Rejestracja wniosków. Wydawanie zezwoleń. Rejestracja oświadczeń. Wydruki dla przedsiębiorcy. Obsługa raportów. Prowadzący: Grzegorz Goraj – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Symulacje dochodów w module Nieruchomości systemu WyDra

Posted by & filed under .

Symulacje dochodów w module Nieruchomości systemu WyDra Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 29 września 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę co do sposobów pracy w systemie podatkowym WyDra moduł Nieruchomości w zakresie symulacji dochodów na kolejny rok podatkowy. W trakcie szkolenia użytkownicy systemu poznają kroki wraz z czynnościami do wykonania w celu uzyskania informacji i raportów dotyczących prognozowanych dochodów. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych wykorzystujących moduł Nieruchomości systemu WyDra do symulacji dochodów z podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości na kolejny rok podatkowy. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Konfiguracja stawek podatkowych: kopiowanie stawek z roku poprzedniego, parametryzacja ustawień dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (stawki urzędowe, stawki symulacyjne 1-3, podstawy prawne, zaokrąglenia i inne), wydruk stawek podatkowych. Operacja masowej symulacji dochodów: parametryzacja ustawień, wydruk rejestru symulacji stawek. Symulacje stawek na liście danych podatkowych: budowa widoku i zapamiętanie układu, analiza danych na liście w tym grupowanie oraz filtrowanie, wydruk rejestru symulacji stawek. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Praktyczne funkcjonalności systemu WyDra

Posted by & filed under .

Praktyczne funkcjonalności systemu WyDra Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 15 września 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Na szkoleniu zostaną zaprezentowane praktyczne funkcjonalności ułatwiające pracę w systemie WyDra. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów podatkowych oraz administratorów systemu WyDra. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system WyDra. Program szkolenia: Numery identyfikacyjne osób fizycznych i innych: konfiguracja wymagalności (ustawienia systemowe), konfiguracja sprawdzania unikalności PESEL lub NIP (ustawienia systemowe), walidacja numerów identyfikacyjnych w Rejestrze osób. Rejestry urzędowe TERYT i REGON: wersja i aktualizacja rejestru TERYT (ustawienia systemowe), opcja uzupełniania kodu TERYT przy zapisie danych dotyczących osoby (ustawienie systemowe), aktualizacja danych adresowych z wykorzystaniem rejestru TERYT w Rejestrze osób, włączenie usługi dostępu do danych z rejestru REGON (ustawienie systemowe), dodawanie lub aktualizacja danych osób innych z wykorzystaniem rejestru REGON. Usuwanie wersji historycznych Danej podatkowej. Prezentacja działek na mapie: ustawienie mapy do wyświetlania działek (ustawienie systemowe), prezentacja działek na mapie w module Nieruchomości.  Przypadki użycia blokad na wybrane obiekty oraz prezentacja Zestawień blokad. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Książka nadawcza w modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Książka nadawcza w modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 22 września 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 40 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Na szkoleniu zostanie przedstawiona funkcjonalność książki nadawczej w modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują na modułach podatkowych systemu ZSI_Urzad.NT. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system ZSI_Urzad.NT Program szkolenia: Funkcjonowanie książki nadawczej WIWA_OF i WIWA_R. Książka nadawcza pomocnym narzędziem w wymiarze podatku rocznego. Skanowanie, zaczytywanie kodów. Sortowanie dokumentów. Dostępne wydruki z poziomu książki nadawczej. Księgowanie. Prowadzący: Anna Kulig – Sputnik Software sp. z o.o. Absolwentka Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie. Od 2019 r. związana z spółką Sputnik Software. Obecnie Konsultant ds. Obsługi Klienta. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera Klientów w zakresie obsługi systemu podatkowego ZSI_Urzad.NT. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 40 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Zastępstwa oraz wnioski urlopowe w systemie EZD PROTON

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Zastępstwa oraz wnioski urlopowe w systemie EZD PROTON Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 25 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pokaże jak skonfigurować zastępstwa ręcznie oraz poprzez automatyczny obieg wniosków urlopowych. Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób zarządzających systemem zarówno od strony technicznej jak i merytorycznej czyli min. dla administratorów, sekretarzy. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system EZD PROTON. Program szkolenia: Ustawianie zastępstwa zwykłego oraz zastępstwa typu „Praca w imieniu”. Konfiguracja planów urlopowych. Procedowanie wniosków urlopowych przy użyciu obiegu automatycznego. Prowadzący: Bartosz Michałowski – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.