FoKa – Przygotowanie dokumentów powiązanych z VAT pod plik JPK_V7M

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: FoKa – Przygotowanie dokumentów powiązanych z VAT (raporty okresowe, faktury do paragonów, noty korygujące) pod plik JPK_V7M Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 18 sierpnia 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie wprowadzania raportów okresowych, faktur do paragonów oraz not korygujących w celu prawidłowego wygenerowania pliku i korekty JPK_V7M. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów finansowych wykorzystujących system FoKa do rozliczeń VAT. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system FoKa. Program szkolenia: Raporty okresowe – wprowadzanie dokumentów do systemu FoKa i ich prezentacja w przeglądarce pliku JPK_V7M. Faktury do paragonu – wprowadzanie dokumentów i ich specjalne ujęcie w przeglądarce pliku JPK_V7M. Noty korygujące – wprowadzanie do systemu FoKa korekt błędnych wpisów niewpływających na wysokość podatku należnego. Korekty błędnych wpisów za pomocą not korygujących – ich prezentacja w przeglądarce korekty pliku JPK_V7M. Prowadzący: Dorota Kondrakiewicz – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

FoKa – przelewy do faktur zakupu

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: FoKa – przelewy do faktur zakupu Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 28 lipca 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Na szkoleniu zostaną przedstawione poszczególne kroki i czynności do wykonania w celu prawidłowego przygotowania paczki przelewów do faktur zakupu. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy pracują w systemie finansowo-księgowy FoKa. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system FoKa. Program szkolenia: Konfiguracja systemu w zakresie formatu i kodowania pliku przelewów. Faktura zakupu i jej minimalne wymagania do przelewów. Kreator doboru faktur i tworzenia paczki przelewów. Przegląd paczki przelewów i jej weryfikacja. Eksport paczki do pliku oraz wydruk pozycji przelewu. Prowadzący: Hubert Szczygieł – Sputnik Software sp. z o.o. Absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Obecnie związany z firmą Sputnik Software sp. z o.o. jako Konsultant ds. Wdrożeń Systemów Finansowych. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Egzekucja miękka oraz masowe tworzenie upomnień dla podatników

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Egzekucja miękka oraz masowe tworzenie upomnień dla podatników Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 21 kwietnia 2021 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli usystematyzować wiedzę w zakresie prowadzenia działań informacyjnych zmierzających do pokrycia zaległości przez podatnika oraz wiedzę w zakresie prowadzenia windykacji za pomocą upomnień. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają kroki oraz opcje masowego generowania upomnień oraz właściwości wydruku upomnienia. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich pracowników, którzy zajmują się prowadzeniem windykacji w module Księgowość podatkowa systemu finansowo-księgowego FoKa. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system FoKa. Program szkolenia: Egzekucja miękka: Ewidencjonowanie w systemie przeprowadzonych działań informacyjnych. Wydruk stanu kartoteki dla podatnika. Upomnienia: Wyszukanie zaległości do wystawienia upomnień. Omówienie kroków generatora upomnień. Omówienie właściwości wydruku upomnienia oraz niezbędnych ustawień systemu. Prowadzący: Mariola Jedut – Sputnik Software sp. z o.o. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2009 r. związana z spółką Sputnik Software. Obecnie Menadżer Zespołu ds. Obsługi Klienta Systemów Finansowych. Swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem wspiera Klientów w zakresie obsługi systemu finansowo – księgowego, wymiarowego oraz środków trwałych. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

FoKa – nowe obowiązki w oznaczaniu faktur zakupu i sprzedaży

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: FoKa – nowe obowiązki w oznaczaniu faktur zakupu i sprzedaży w systemie FoKa Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 5 listopada 2020 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie konfiguracji systemu oraz sposobu użycia na formatkach faktur zakupu i sprzedaży nowych oznaczeń takich jak: mechanizm podzielonej płatności (MPP), Grupy Towarowo-Usługowej (GTU) oraz szczególnej procedury opodatkowania VAT. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów finansowych wykorzystujących system FoKa do rozliczeń VAT. Webinarium jest bezpłatne dla klientów posiadających ważną opiekę autorską na system FoKa. Program szkolenia: Konfiguracja towarów i usług o pozycje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (MPP) oraz Grupy Towarowo-Usługowej (GTU). Sposoby użycia oznaczeń GTU i MPP w fakturach sprzedaży. Oznaczenia dotyczące szczególnej procedury opodatkowania VAT w fakturach. Dodatkowe oznaczenia w fakturach zakupu: IMP, MPP, rodzaj faktury do JPK. Prezentacja oznaczeń faktur w pliku JPK_V7. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum 2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Nowy JPK_VAT z deklaracją w systemie FoKa – ważne zmiany

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Nowy JPK_VAT z deklaracją w systemie FoKa – ważne zmiany Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 18 listopada 2020 r. o godz. 11:00. Spotkanie potrwa około 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie konfiguracji i pracy w systemie FoKa w celu przyjmowania oraz agregowania plików jednostkowych JPK_VAT do pliku głównego JPK_VAT (kod systemowy JPK_V7M). Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów finansowych wykorzystujących system FoKa do agregowania rozliczeń VAT w jednostce nadrzędnej. Program szkolenia: Konfiguracja systemu FoKa do pracy w module Rozliczenia VAT. Sposoby przyjmowanie plików jednostkowych JPK_VAT z jednostek podległych. Przegląd i weryfikacja przyjętych plików jednostkowych JPK_VAT. Agregowanie podpisanych plików jednostkowych JPK_VAT do pliku głównego JPK_VAT oraz jego: przegląd, weryfikacja i wizualizacja. Przygotowanie i wysyłka nowego JPK_VAT z deklaracją do Ministerstwa Finansów. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Informacje organizacyjne: Można zarejestrować się tylko na to webinarium, które będzie miało dostępny formularz rejestracyjny. Liczba miejsc jest ograniczona, formularz rejestracyjny na dane webinarium będzie niedostępny po zamknięciu listy Uczestników. Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu, jeśli program szkolenia taką sesję przewiduje. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z : komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum  2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.

Własne szablony raportów w systemie FoKa

Posted by & filed under .

Temat szkolenia: Własne szablony raportów w systemie FoKa Termin i czas trwania: Szkolenie odbędzie się 22 września 2020 r. o godz. 11:00. Potrwa 60 minut. Formuła szkolenia: WEBINARIUM Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli rozszerzyć oraz usystematyzować wiedzę w zakresie nowej parametryzacji najczęściej wykorzystywanych raportów w systemie FoKa oraz zapamiętywanie ich jak nowy wariant. Po tym szkoleniu użytkownicy systemu nabędą praktyczną umiejętność tworzenia nowych wariantów raportów dostosowanych do oczekiwanego wyniku z powtarzalności ich użycia w codziennej pracy. Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów finansowych wykorzystujących system FoKa. Program szkolenia: Nowa funkcjonalność w module Rejestry pomocnicze > Szablony parametryzacji raportów : Zestawienie obrotów i sald, Zapisy księgowe, Rozrachunki podatkowe. Przykłady tworzenie nowej wersji raportu w oparciu o dotychczasowe filtry raportu i zapisanie go pod własną nazwą wraz z dodatkowymi opisem celem późniejszego szybkiego używania. Kopiowanie raportu oraz modyfikacja dotychczasowych filtrów raportu oraz zapisanie go jako nowy wariant raportu. Prowadzący: Dariusz Lewański – Sputnik Software sp. z o.o. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów publicznych i rachunkowości pełniąc obowiązki kierownika referatu finansowego a następnie skarbnika gminy. Od lipca 2008 r. związany z spółką Sputnik Software. Uczestniczy w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych dedykowanych Jednostkom Samorządu Terytorialnego w zakresie obsługi finansowo – księgowej, wymiaru, poboru oraz windykacji podatków i opłat lokalnych. Informacje organizacyjne: Przed szkoleniem zarejestrowani Uczestnicy otrzymują mailowo dane dostępowe do platformy na której odbywać się będzie szkolenie. Uczestnicy mogą zadawać pytania do prowadzącego za pośrednictwem czatu. Szkolenie potrwa około 60 minut. Aby móc komfortowo korzystać ze szkolenia online zalecamy korzystanie z: komputera z procesorem co najmniej Dual Core 2 Ghz lub wyższy (i3/i5/i7 lub odpowiednik AMD), 4 GB pamięci RAM; łącza internetowego o przepustowości minimum  2,5 Mb/s; głośnika lub słuchawek.