Baza wiedzy

Porady dotyczące pracy w naszym oprogramowaniu.

Nie znalazłeś informacji? Oczekujesz pomocy telefonicznej lub zdalnej?

Import należności z Koncesji Alkoholowych

Od wersji 3.07.005 programu Koncesje Alkoholowe istnieje możliwość generowania do programu Foka należności z tytułu udzielonych zezwoleń. System będzie przenosił raty z tytułu wydanych zezwoleń i złożonych oświadczeń. W Koncesjach zostanie stworzony plik w formacie xml, który trzeba będzie zaczytać w Foce. Poniżej zamieszczamy instrukcję krok po kroku jak stworzyć taki plik po stronie KA i jak zaczytać go w Foce