Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

Posted by & filed under .

Obsługa pełnego cyklu przyznawania dodatku, od przyjęcia wniosku, poprzez jego ocenę formalną aż po wydanie decyzji i realizację wypłat świadczenia. Pełna zgodność z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych i przepisami regulującymi przyznawanie dodatków energetycznych.

Pomoc Materialna dla Uczniów

Posted by & filed under .

Pełne dostosowanie do regulaminu regulującego przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych w danej gminie i automatyzacja procesu wydawania decyzji. Komfort pracy użytkownika Pomocy Materialnej dla Uczniów 2.0 wynika z zastosowania statusów, kreatorów i automatycznych podpowiedzi.

Koncesje alkoholowe

Posted by & filed under .

Obsługa pełnego cyklu ewidencji wniosków i oświadczeń oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z automatycznym eksportem danych do CEiDG oraz integracją z Systemem Finansowo-Księgowym.

System Radni.Info

Posted by & filed under .

Elektroniczne głosowanie, generowanie protokołów, transmisja na żywo i wsparcie biura rady. Proste obsługa, spełnienie wszystkich wymogów prawnych i usługa szkolenia dla radnych.

Środki Trwałe (ŚwisTak)

Posted by & filed under .

Pełna obsługa ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz obsługa operacji na środkach trwałych. Możliwość wykorzystania kolektorów danych i obsługa kodów kreskowych oraz integracja z systemem finansowo-księgowym.

Aplikacje mobilne

Posted by & filed under .

Aplikacja mobilna przygotowana dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, odwiedzających Twoje miasto lub gminę, jest doskonałym narzędziem informacji i promocji. Co ważniejsze, świadczone przez urząd e-usługi, są dosłownie w zasięgu ręki.

Biuletyn Informacji Publicznej

Posted by & filed under .

Proste i intuicyjne zarządzanie treścią z dowolnego miejsca na świecie. Centralne zarządzanie podmiotowymi stronami BIP urzędu i jednostek podległych. Zgodność z przepisami prawa regulującymi udostępnianie informacji publicznej. Oto główne zalety naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI)

Posted by & filed under .

Dzięki EBOI klienci urzędu mogą załatwić przez internet sprawy, które dotyczą ich codziennego życia. Wychodzimy bowiem z założenia, że wysokiej jakości usługa elektroniczna musi być bezpieczna, łatwo dostępna i dotyczyć kwestii, które naprawdę interesują mieszkańców

System Podatkowy WyDra

Posted by & filed under .

Obsługa wszystkich podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat lokalnych, w ramach jednego systemu. Wspólna baza porządkująca dane o podatnikach i integracja z Systemem Usług Elektronicznych.

System Finansowo-Księgowy FoKa

Posted by & filed under .

Nasz System Finansowo-Księgowy pozwala na obsługę pełnego cyklu księgowości w JST. Elektroniczna wymiana planów i sprawozdań jednostkowych, czy możliwość automatycznego generowania zbiorczego JPK, to tylko niektóre funkcjonalności zintegrowanego zarządzania księgowością, finansami i budżetem.