Oprogramowanie

Elektroniczny porządek obrad, obsługa głosowań, transmitowanie obrad, tworzenie nagrań archiwalnych oraz zarządzanie aktywną sesją – to tylko niektóre z funkcji systemu radni.info. System stworzony z myślą o radnych i pracownikach Biura Rady daje zarówno gwarancję spełnienia wymogów prawnych jak i ułatwia wspólną pracę.

Elektroniczne głosowanie
na posiedzeniach

Prosta weryfikacja Kworum
Generowanie protokołów
Zastosowanie biblioteki Signal R Core
Komunikacja w czasie rzeczywistym

Dystrybucja materiałów
dla radnych

Archiwizacja materiałów z posiedzeń
Bezpieczeństwo przetwarzanych danych
Zgodność z obowiązującym ustawodawstwem

Zarządzanie aktywną sesją

Śledzenie i prezentacja agendy
Szybka edycja porządku obrad
Zarządzanie przerwami podczas posiedzenia

Prowadzenie wspólnego kalendarza

Udostępnianie posiedzeń dla wybranych grup bądź pojedynczych radnych
Możliwość dodawania wydarzeń innych niż posiedzenia
Zarządzanie czasem biura rady i radnych

Moduł Komunikacji

Wysyłanie komunikatów systemowych
Powiadomienia e-mail oraz SMS
Rozliczalność z odebranych powiadomień przez Radnych

Transmisja z posiedzeń

Wykonywanie archiwalnego zapisu nagrania
Graficzna personalizacja transmisji
Współpraca z kamerami IP
oraz kamerami typu camcorder

Czy wiesz, że...?

To system stworzony z myślą
o radnych i pracownikach Biura Rady daje zarówno
gwarancję spełnienia wymogów prawnych
jak i ułatwia wspólną pracę.

Uchwalona 11 stycznia 2018 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli (…) wprowadziła m. in. obowiązek: transmitowania i utrwalania obrad rady gminy jak i przeprowadzanie głosowań jawnych za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. System RADNI.INFO to produkt który pozwoli zarówno na spełnienie wymogów prawnych jak i ułatwi pracę Biura Rady.
powrót

Zobacz także:

Aplikacja mobilna dla radnych
Dużo testów, wiele wiele godzin pracy programistów i ciągła współpraca z naszymi klientami …
Startujemy z webinariami!
Spotkania on-line dla naszych klientów
Nowy system dla pracowników biura rady oraz radnych
Z przyjemnością informujemy o nowym Systemie RADNI.INFO