Oprogramowanie

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta (EBOI)

EBOI pełni trzy podstawowe role – usługową, informacyjną i partycypacyjną. Jednak katalog spraw, które można załatwiać w ramach każdej z tych ról jest praktycznie nieograniczony.

Przykładowe e-usługi

 • obsługa wniosków elektronicznych (integracja z ePUAP)
 • dostęp do akt sprawy
 • płatności elektroniczne (podatkowe i inne)
 • indywidualna informacja podatnika
 • rezerwacja kolejek (dla spraw wymagających stawiennictwa)
 • obsługa budżetu obywatelskiego
 • masowe powiadamianie klientów
 • ankietowanie i konsultacje społeczne
 • obsługa radnych.

Zarządzanie systemem

 • indywidualna strefa mieszkańca
 • profilowanie treści dla konkretnych odbiorców
 • zarządzanie treścią informacyjną portalu
 • decydowanie, które elementy SUE mają być dostępne
 • zarządzanie zintegrowaną aplikacją mobilną
 • działanie w modelu rozproszonym (admin centralny i lokalny)
 • integracja z systemem EZD
 • zarządzanie integracją z systemami dziedzinowymi (np. podatkowe, finansowe).

Czy wiesz, że..?

System jest zintegrowany ze wszystkimi produktami Platformy Nowoczesny Urząd

Korzyści

 • udostępniam i rozwijam e-usługi dla mieszkańców
 • buduję wizerunek przyjaznej i nowoczesnej instytucji
 • ograniczam kolejki w urzędzie
 • szybko przekazuję zindywidualizowaną informację
 • sprawnie zasięgam opinii
 • tworzę wspólnotę i poczucie więzi
 • optymalnie wykorzystuję dostępne zasoby
 • zwiększam i przyspieszam ściągalność podatków

Zaletą EBOI jest możliwość planowania kierunków jego rozwoju, w zależności od indywidualnych potrzeb urzędu. Sprawdź, co przygotowaliśmy dla Ciebie.

powrót

Zobacz także:

Aplikacja mobilna dla radnych
Dużo testów, wiele wiele godzin pracy programistów i ciągła współpraca z naszymi klientami …
ZDALNY URZĄD DLA WSZYSTKICH!
Do lipca za darmo i bez zobowiązań!
Tryb EZD w systemie PROTON
Wydaliśmy poradnik dla użytkowników.