Dedykowane systemy informatyczne

Tworzymy produkty na zamówienie instytucji dążących do usprawnienia procesów w obszarze finansów publicznych, bezpieczeństwa informatycznego i komunikacji elektronicznej. Każdy z naszych klientów może liczyć na profesjonalne usługi wsparcia technicznego i merytorycznego, we wszystkich obszarach funkcjonowania aplikacji. Budujemy jakość wdrożeń i zarządzania projektami, w oparciu o doświadczenie naszych specjalistów i oczekiwania klienta.

Elektroniczny System Rejestracji Wniosków (ESRW)
Pełna obsługa instytucji i klientów korzystających z e-usług
Zintegrowany System Informatyczny Urząd.NT
Dla większych organizacji
System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@