Platforma Nowoczesny Urząd

Zintegrowane oprogramowanie przeznaczone do zarządzania wszystkimi zadaniami jednostki samorządu terytorialnego. Produkty Platformy obejmują: zarządzanie elektronicznym obiegiem dokumentów, świadczenie e-usług publicznych, obsługę budżetu, finansów i księgowości, wymiar i pobór podatków i opłat lokalnych, obsługę kadrowo-płacową, zarządzanie mieniem komunalnym, prowadzenie rejestrów i ewidencji oraz realizację zadań z zakresu polityki społecznej.

 • 1
  System EZD PROTON

  PROTON to centralna aplikacja Platformy Nowoczesny Urząd. Jest przeznaczony do zarządzania elektronicznym obiegiem dokumentów, integruje się z systemami zewnętrznymi i udostępnia e-usługi publiczne.

  więcej o produkcie
 • 2
  System Usług Elektronicznych (SUE)

  Dzięki Systemowi Usług Elektronicznych klienci urzędu mogą załatwić przez internet sprawy, które dotyczą ich codziennego życia. Wychodzimy bowiem z założenia, że wysokiej jakości usługa elektroniczna musi być bezpieczna, łatwo dostępna i dotyczyć kwestii, które naprawdę interesują mieszkańców

  więcej o produkcie
 • 3
  Biuletyn Informacji Publicznej

  Proste i intuicyjne zarządzanie treścią, zgodność z przepisami prawa regulującymi udostępnianie informacji publicznej oraz integracja z innymi produktami Platformy Nowoczesny Urząd, to główne zalety naszego Biuletynu Informacji Publicznej.

  więcej o produkcie
 • 4
  Aplikacje mobilne

  Aplikacja mobilna przygotowana dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, odwiedzających Twoje miasto lub gminę, jest doskonałym narzędziem informacji i promocji. Co ważniejsze, świadczone przez urząd e-usługi, są dosłownie w zasięgu ręki.

  więcej o produkcie
 • 5
  System Finansowo-Księgowy

  Nasz System Finansowo-Księgowy pozwala na obsługę pełnego cyklu księgowości w JST. Elektroniczna wymiana planów i sprawozdań jednostkowych, czy możliwość automatycznego generowania zbiorczego JPK, to tylko niektóre funkcjonalności zintegrowanego zarządzania księgowością, finansami i budżetem.

  więcej o produkcie
 • 6
  System Podatków i Opłat Lokalnych

  Obsługa wszystkich podatków, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz innych opłat lokalnych, w ramach jednego systemu. Wspólna baza porządkująca dane o podatnikach i integracja z Systemem Usług Elektronicznych.

  więcej o produkcie
 • 7
  System kadrowo-płacowy

  Prowadzenie ewidencji pracowniczych i ich obsługa finansowa, z uwzględnieniem specyfiki wynagradzania pracowników samorządowych i radnych.  Produkt dedykowany dla jednostek samorządu terytorialnego.

  więcej o produkcie
 • 8
  Mienie komunalne

  Aplikacja służąca do zarządzania mieniem komunalnym pozwala na prowadzenie ewidencji majątku gminy, wspiera procesy związane z księgowością dochodów związanych wykorzystywaniem mienia i rejestruje wszystkie czynności związane z obrotem.

  więcej o produkcie
 • 9
  Środki trwałe

  Pełna obsługa ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów. Możliwość wykorzystania kolektorów danych i obsługa kodów kreskowych oraz integracja z Systemem Finansowo-Księgowym.

  więcej o produkcie
 • 10
  Pomoc Materialna dla Uczniów

  Pełne dostosowanie do regulaminu regulującego przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych w danej gminie i automatyzacja procesu wydawania decyzji. Komfort pracy użytkownika Pomocy Materialnej dla Uczniów 2.0 wynika z zastosowania statusów, kreatorów i automatycznych podpowiedzi.

  więcej o produkcie
 • 11
  Dodatki Mieszkaniowe i Energetyczne

  Obsługa pełnego cyklu przyznawania dodatku, od przyjęcia wniosku, poprzez jego ocenę formalną aż po wydanie decyzji i realizację wypłat świadczenia. Pełna zgodność z Ustawą o dodatkach mieszkaniowych i przepisami regulującymi przyznawanie dodatków energetycznych.

  więcej o produkcie
 • 12
  Koncesje alkoholowe

  Obsługa pełnego cyklu ewidencji wniosków i oświadczeń oraz wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z automatycznym eksportem danych do CEiDG oraz integracją z Systemem Finansowo-Księgowym.

  więcej o produkcie
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12