Korekta stawek amortyzacyjnych

Możliwość zmiany stopy procentowej w trakcie trwania amortyzacji środka trwałego.

Zgodnie z art. 22i Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dozwolone jest dokonywanie korekt (podwyższanie lub obniżanie) stawek amortyzacyjnych środków trwałych będących w trakcie amortyzacji.


W związku z tym w programie Środki trwałe 2 dodano możliwość zmiany stopy procentowej środków wprowadzonych w latach poprzednich oraz których amortyzacja się jeszcze nie zakończyła.

Do wersji programu 2.7.018 jedynym sposobem dokonania zmiany stopy procentowej środka trwałego zaakceptowanego w latach poprzednich było zlikwidowanie wybranej pozycji (poprzez operację Likwiduj) i wprowadzenie jej na nowo do ewidencji z poprawioną, nową stawką procentową lub cofnięcie wszystkich przeprowadzanych operacji na tym środku i dokonanie odpowiedniej korekty stopy procentowej. Wykonywanie tego typu operacji powodowało zbędne ruchy środków trwałych i nie zawsze było pozytywnie przyjmowane przez użytkowników programu.

Operacja Zmiana stawki amortyzacji to funkcja, która umożliwi wykonanie zmiany stopy procentowej bez konieczności likwidacji środka trwałego, czy też cofania wszystkich przeprowadzanych na nim operacji. Aby prawidłowo zmienić stopę amortyzacji danego środka należy go edytować i z górnego menu wybrać Operacje i następnie Zmiana stawki amortyzacji. Wówczas pojawi nam się okienko wraz z polem do wprowadzenia nowej stopy procentowej, która będzie obowiązywała od kolejnego roku budżetowego. Po zapisaniu zmian w zakładce Plan amortyzacji będzie można zaobserwować jak kształtuje się nowy plan umorzeń na kolejne lata.

powrót

Zobacz także:

Masowy wymiar w systemie Wydra na rok 2021 – moduł Nieruchomości
FoKa – przelewy do faktur zakupu
Najlepsze rozwiązanie dla biura rady i radnych – RADNI.INFO